top of page

PLAN  PRACY  SAMORZĄDU WYCHOWANKÓW  W  MOS  WIERZCHOWO DWORZEC  W ROKU SZKOLNYM  2017/2018

 

AKCJE STAŁE:

 • prowadzenie gazetki ściennej Samorządu Wychowanków, dbanie o jej estetykę,wywieszanie aktualnych informacji o pracy Samorządu Wychowanków, informowanie o aktualnych akcjach i konkursach;

 • ustne informowanie społeczności Ośrodka o akcjach Samorządu i ich organizacji;

 • spotkania Rady Samorządu Wychowanków z opiekunem;

 • aktualizacja informacji o działalności Samorządu Wychowanków na stronie internetowej Ośrodka;

 • współpraca z organizacjami i fundacjami prowadzącymi akcje charytatywne;

 • udział w uroczystościach szkolnych;

 • działania wynikające z aktualnych potrzeb i sytuacji wychowanków.

 

Wrzesień

 • Organizacja kampanii wyborczej, wyborów do Samorządu Wychowanków – samorządy klasowe;

 • Wybory Rady Samorządu Wychowanków i Przewodniczącego Rady SW

 • Zatwierdzenie: planu pracy SW na bieżący rok szkolny i ewentualnej aktualizacji regulaminu SW;

 • Wykonanie gazetki informacyjnej na temat  praw i obowiązków ucznia;

 • Udział w akcji „Sprzątanie Świata”;

Październik

 • Październik miesiącem dobroci dla zwierząt – przeprowadzenie zbiórki pieniędzy na  karmę dla zwierząt w Ośrodku lub na rzecz Schroniska dla Zwierząt „Przytulisko” w Chojnicach;

 • Dzień Edukacji Narodowej – udział w uroczystościach szkolonych z tej okazji, wykonanie i wręczenie kartek nauczycielom, wychowawcom  i pracownikom Ośrodka;

 

Listopad

 • Dzień Wszystkich Świętych – prace porządkowe na okolicznych cmentarzach, zapalenie zniczy na grobach;

 • Narodowe Święto Niepodległości – udział w apelu i uroczystościach z tej okazji;

 • Andrzejki – wróżby klasowe, ewentualna dyskoteka;

 • Włączenie się do akcji charytatywnej „Góra Grosza”.

 

Grudzień

 • Mikołajki klasowe

 • Ogłoszenie, przeprowadzenie konkursu bożonarodzeniowego na "Najpiękniejszą kartę świąteczną" ;

 • Ogłoszenie, przeprowadzenie konkursu na świąteczny wystrój klasy i świetlic pn. „Klasa z Gwiazdką 2016”;

 • Boże Narodzenie - wystrój holi, korytarzy, udekorowanie choinki, wręczenie kartek pracownikom Ośrodka; przygotowanie plakatu świątecznego z życzeniami dla Rady Pedagogicznej i dla wychowanków Ośrodka, spotkania opłatkowe z nauczycielami i wychowawcami;

 • Rozstrzygnięcie konkursów pn. „Klasa z Gwiazdką 2016” oraz na "Najpiękniejszą kartę świąteczną";

 

Styczeń

 • Wsparcie akcji charytatywnej WOŚP – zbiórka pieniędzy;

 • Dzień Babci/ Dzień Dziadka – wykonanie i wysyłka kart z życzeniami;

 • Mecz z udziałem wychowawców i wychowanków;

 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Wychowanków za I semestr w roku szkolnym 2016/2017;

 

Luty

 • Dyskoteka walentynkowa, ubieramy się na czerwono;

 • Konkurs na najpiękniejszą kartkę walentynkową pn.„

 

Marzec

 • Dzień Kobiet –  udział w apelu i uroczystościach z tej okazji, upominek dla Pań z naszego Ośrodka;

 • Udział w uroczystościach z okazji „

 • ewentualnie Dyskoteka z okazji  „Dnia Wiosny”;

 • Zainicjowanie akcji pn. "Wakacyjna oś czasu" – informowanie uczniów o ilości dni w szkole, które zostały do końca roku szkolnego;

 

Kwiecień   

 • Organizacja i przeprowadzenie konkursu plastycznego pt. "Rozpoznaj swojego nauczyciela";

 • Ogłoszenie, przeprowadzenie konkursu na świąteczny wystrój klasy i świetlic pn. „Wielkanocna klasa  2016”;

 • Wielkanoc – kartki okolicznościowe  dla nauczycieli, wychowawców i pracowników Ośrodka;

 • Obchody Dnia Ziemi –  udział w uroczystościach z tej okazji, ubieramy się na zielono; wykonanie gazetki okolicznościowej;

 • Udział w akcji „Sprzątanie Jez. Charzykowskiego 2017”

 • Rozstrzygnięcie konkursu pn. „Wielkanocna klasa 2017”;

 

Maj

 • Udział w apelu z okazji ; 

 • Międzynarodowy Dzień  Rodziny - karta praw i obowiązków dziecka – informacja na gazetce Samorządu Wychowanków;

 • „MOS pod żaglami” – przygotowania i udział w uroczystościach z tej okazji,konkurs szant i konkurs plastyczny;

 • Międzygrupowy turniej piłkarski;

 

Czerwiec

 • Dzień Dziecka / Dzień Sportu –  udział w apelu i uroczystościach z tej okazji;

 • „MOS pod żaglami” – rejsy rekreacyjno-szkoleniowe po wodach Jeziora Charzykowskiego

 • Podsumowanie pracy Samorządu Wychowanków w roku szkolnym 2016/2017;

 • Przygotowanie wniosków do realizacji w przyszłym roku szkolnym;

 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Wychowanków za II semestr w roku szkolnym 2016/2017;

 • Udział w uroczystościach z okazji zakończenia roku szkolnego 2016/2017;

 

W razie doraźnych potrzeb opiekun Samorządu Wychowanków zastrzega sobie prawo modyfikacji planu pracy SW na rok szkolny 2017/2018.

bottom of page