Kierownictwo Ośrodka:

mgr Sławomir Łuczycki

 

Stanowisko: Dyrektor

 

mgr Adam Wenderski

 

Stanowisko: Kierownik internatu

 

 

dr Damian Nosko

 

Stanowisko: Z-ca kierownika internatu