top of page

Warto wybrać naszą placówkę, bo … tak pracujemy!

 

 

           Emocje związane z przyjazdem do Ośrodka, smutek związany z pozostaniem w nowym miejscu, staramy się zminimalizować. Każdy wychowanek jest otoczony troskliwą opieką psychologiczną i pedagogiczną. Dziecko w tym czasie zapoznaje się z obowiązującymi w Ośrodku zasadami. Pracujemy tak, aby każdy wychowanek chciał u nas przebywać i uczyć się w gimnazjum. Nastawienie Państwa dziecka jest bardzo ważne dla powodzenia procesu terapeutycznego. Bardzo istotną rzeczą jest konsekwencja w działaniu, i to z naszej, jak i Państwa strony. Dziecko musi mieć jasny komunikat, że pobyt w Ośrodku jest dla jego dobra i pozostanie w nim do czasu,  kiedy wspólną decyzję co do opuszczenia Ośrodka podejmą rodzice i Rada Pedagogiczna Ośrodka. Po tym okresie, który nazywamy procesem aklimatyzacji rozpoczyna się właściwa praca z wychowankami.

 

           Terapia w naszej placówce przebiega wielotorowo. Wychowankowie uczestniczą w zajęciach socjoterapeutycznych, są pod stałą opieką specjalistów, psychologa, pedagoga, terapeuty i innych specjalistów w zależności od potrzeb i problemów. Wychowankowie biorą udział w specjalistycznych formach pomocy tj.: zajęcia socjoterapeutyczne, społeczności grupy, terapia pedagogiczna lub psychologiczna. Wspólnie z wychowawcami organizują zajęcia profilaktyczne oraz mające na celu nabycie umiejętności prospołecznych. Angażują się w życie Ośrodka poprzez prężnie działający Samorząd Uczniowski, pomagają osobom potrzebującym, uczestniczą w konkursach, angażują się w szereg działań na rzecz środowiska lokalnego.

 

           W czasie wolnym natomiast uczestniczą w bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych, dodatkowo opiekują się naszymi zwierzętami. W Ośrodku obowiązują jasne zasady zawarte w Regulaminie Wychowanka oraz system codziennej oceny postaw i zachowań chłopców. Wychowankowie każdego dnia zbierają punkty,  dzięki którym otrzymują nagrody. Najcenniejszą z nich są wyjazdy do domu, co dwa tygodnie. W tym czasie też nie zostawiamy Państwa samych. Zawsze jesteśmy w kontakcie telefonicznym. W przypadku pojawienia się problemów w trakcie urlopowania pracujemy wspólnie nad ich rozwiązaniem.

 

            Na wszystkie nurtujące Państwa pytania odpowiemy podczas odwiedzin naszego Ośrodka, do czego serdecznie zapraszam.

 

 

 

Z poważaniem                         

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

Sławomir Łuczycki                

bottom of page