top of page

Biblioteka

Biblioteka szkolna jest pracownią służącą do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, potrzeb i zainteresowań uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy ucznia i nauczyciela, popularyzowania wiedzy pedagogicznej oraz wsparciu uczniów w procesie samokształcenia. Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory na miejscu i w formie wypożyczeń. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.

Nowy rok szkolny

Witam w nowym roku szkolnym cieszę się, że po tak długiej przerwie możemy spotkać się w bibliotece szkolnej "na żywo". Wierzę, że będzie to rok pełen niesamowitych odkryć czytelniczych, pasjonujących nowości i wyjątkowych imprez pedagogicznych.

Uwaga Konkurs

...

bottom of page