top of page

Bezpieczni w domu...


W dniu 22.10.2019 r. odbyło się spotkanie z brygadierem Janem Kilkiewiczem Powiatowej Straż Pożarnej w Człuchowie rozpoczynając coroczną edycję programu zajęć edukacyjnych, których głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa młodzieży w domu i w ośrodku oraz najbliższym otoczeniu, wobec różnorodnych zagrożeń. Cele ogólne spotkania to: kształtowanie prawidłowych zachowań, nawyków w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, wdrażanie do prawidłowych nawyków w zakresie używania urządzeń elektrycznych, utrwalenie znajomości numerów telefonów alarmowych oraz znaków ostrzegawczych i informacyjnych, promowanie bezpiecznej zabawy i wypoczynku oraz przedstawienie specyfiki pracy strażaka. Organizatorzy spotkania Agnieszka Mielczarek, Julita Pryba-Świerczyńska i Przemysław Gatz.


6 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page