top of page

ARCHIPELAG SKARBÓW


Od 26.09 realizowany w osrodku jest program profilaktyczny "Archipelag Skarbów". W ramach programu odbyły się 9-godzinne warsztaty dla wychowanków oraz Rady Pedagogicznej. Program zakończy się 05.10 spotkaniem dla rodziców. Celem programu jest zachęcenie chłopców do zdrowego stylu życia-wolnego od przemocy, narkotyków i alkoholu. PROGRAM uczy madrego podejscia do miłości i odpowiedIalnosci za własną seksualność. Umocnil w wychowankach przekonanie, że z kontaktami seksualnymi warto poczekać. Nowoczesna forma programu pozwolila spojrzeć z dystansu na postawe luzu oraz nieodpowiedzialnosci promowaną przez kulturę masową. Jednym z ważnych celów zajęć jest przekonanie młodzieży, że zasady, wymagania i ograniczenia nakładane przez rodziców/ opiekunów prawnych służą szczęśliwej przyszłości młodych ludzi.


101 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page