top of page

Szanowni Państwo.

 

           Zakładam, że sytuacja, w której się Państwo znaleźli – problemy wychowawcze z synem, wagary, niewłaściwe towarzystwo, używki -  jest dla Państwa bardzo stresująca. Zadajecie sobie pytanie co dalej, jak pomóc dziecku? Obawiacie się, że jeśli nic nie zrobicie, to sprawa znajdzie się w sądzie i dziecko trafi do ośrodka wychowawczego. Naprzeciw tym pytaniom i obawom wychodzi Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wierzchowie Dworcu.

Pomożemy Państwu odnaleźć się w tej sytuacji.
           Pierwszą i najważniejszą sprawą jest sposób w jaki wyjaśnicie swojemu dziecku, czym jest ośrodek socjoterapii. Nasz ośrodek jest miejscem przyjaznym i pomocnym dla młodego człowieka. Kiedy poznacie jak pracujemy z młodzieżą, jaką ofertę zajęć proponujemy, jaką opieką i pomocą terapeutyczną ją obejmujemy – okaże się, że pobyt w Ośrodku rozpoczyna pozytywne zmiany w życiu naszych podopiecznych. Oczywiście, trudno jest wytłumaczyć dziecku, że umieszczenie w Ośrodku jest dla jego dobra, i że kiedyś rodzicom za to podziękuje. To właśnie ważne zadanie dla nas, aby tę chęć i dobrowolność uczestniczenia w procesie socjoterapeutycznym w dziecku wypracować.

           Drodzy Państwo, nie obawiajcie się – Wasze dzieci to zrozumieją. Najlepszym dowodem na to są chłopcy, którzy zgodnie z polskim prawem są dorośli i mogą w każdej chwili opuścić Ośrodek, mimo to zostają, zależy im na ukończeniu szkoły, ponieważ, jak sami stwierdzają, w naszym ośrodku mają bardzo dobre warunki kształcenia.

           Zapewniamy, że najważniejszym celem naszej placówki jest stworzenie atmosfery przyjaznej wszystkim wychowankom i ich wszechstronny rozwój.

 

Z poważaniem                         
Sławomir Łuczycki                  


 

bottom of page