November 8, 2019

October 30, 2019

October 30, 2019

October 27, 2019

October 25, 2019

October 23, 2019

October 23, 2019

October 23, 2019

October 20, 2019

Please reload

Ostatnie posty

"Ojczyzna jest w naszych sercach"

November 8, 2019

1/10
Please reload

Wyróżnione posty

ARCHIPELAG SKARBÓW

October 2, 2018

 

Od 26.09 realizowany w osrodku jest program profilaktyczny "Archipelag Skarbów". W ramach programu odbyły się 9-godzinne warsztaty dla wychowanków oraz Rady Pedagogicznej. Program zakończy się 05.10 spotkaniem dla rodziców. Celem programu jest zachęcenie chłopców do zdrowego stylu życia-wolnego od przemocy, narkotyków i alkoholu. PROGRAM uczy madrego podejscia do miłości
i odpowiedIalnosci za własną seksualność. Umocnil w wychowankach przekonanie, że z kontaktami seksualnymi warto poczekać. Nowoczesna forma programu pozwolila spojrzeć z dystansu na postawe luzu oraz nieodpowiedzialnosci promowaną przez kulturę masową. Jednym z ważnych celów zajęć jest przekonanie młodzieży, że zasady, wymagania i ograniczenia nakładane przez rodziców/ opiekunów prawnych służą szczęśliwej przyszłości młodych ludzi.