November 8, 2019

October 30, 2019

October 30, 2019

October 27, 2019

October 25, 2019

October 23, 2019

October 23, 2019

October 23, 2019

October 20, 2019

Please reload

Ostatnie posty

"Ojczyzna jest w naszych sercach"

November 8, 2019

1/10
Please reload

Wyróżnione posty

"PLUS" EKO "Szkoła Życia" w Wandzinie

May 19, 2017

 

 Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni "PLUS" EKO "Szkoła Życia" w Wandzinie od kilku lat realizuje program profilaktyki uzależnień i zakażeń wirusem HIV, w programie biorą udział wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.
Spotkania odbywają się na terenie Ośrodka w Wandzinie i mają charakter edukacyjno - profilaktyczny. Dotyczą nie tylko uzależnienia od narkotyków, ale również zakażeń wirusem HIV oraz promowania zdrowego i ekologicznego stylu życia.

 

Dzisiaj odbyły się kolejne profilaktyki zorganizowane dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, celem spotkania było wpłynięcie na postawy młodzieży wobec środków odurzających, przekazanie informacji o szkodliwości ich zażywania, pokazanie jak rozwija się uzależnienie, jaki wpływ ma na psychikę i relacje społeczne człowieka oraz ukazanie szerokich konsekwencji odurzania (łamanie prawa, zakażenie np. HIV,HCV). Terapeuci po zakończeniu debaty oksfordzkiej i części wykładowo-warsztatowej zorganizowali dla wychowanków zabawy sportowe (gra w piłkarzki, lotki, badmintona, unihokeja, siatkówkę ping ponga). Na zakończenie spotkania chłopcy zostali zaproszeni na pyszny poczęstunek