top of page

"PLUS" EKO "Szkoła Życia" w Wandzinie


Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni "PLUS" EKO "Szkoła Życia" w Wandzinie od kilku lat realizuje program profilaktyki uzależnień i zakażeń wirusem HIV, w programie biorą udział wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. Spotkania odbywają się na terenie Ośrodka w Wandzinie i mają charakter edukacyjno - profilaktyczny. Dotyczą nie tylko uzależnienia od narkotyków, ale również zakażeń wirusem HIV oraz promowania zdrowego i ekologicznego stylu życia.

Dzisiaj odbyły się kolejne profilaktyki zorganizowane dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, celem spotkania było wpłynięcie na postawy młodzieży wobec środków odurzających, przekazanie informacji o szkodliwości ich zażywania, pokazanie jak rozwija się uzależnienie, jaki wpływ ma na psychikę i relacje społeczne człowieka oraz ukazanie szerokich konsekwencji odurzania (łamanie prawa, zakażenie np. HIV,HCV). Terapeuci po zakończeniu debaty oksfordzkiej i części wykładowo-warsztatowej zorganizowali dla wychowanków zabawy sportowe (gra w piłkarzki, lotki, badmintona, unihokeja, siatkówkę ping ponga). Na zakończenie spotkania chłopcy zostali zaproszeni na pyszny poczęstunek


24 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page