Pragnę przedstawić Państwu procedurę umieszczenia dziecka

w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wierzchowie Dworcu.

 

 

  • Pierwszym krokiem jest Państwa kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Poradnia wyznacza termin posiedzenia zespołu orzekającego, diagnozuje dziecko pod kątem wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

 

  • Po uzyskaniu orzeczenia należy skontaktować się z dyrektorem Ośrodka, celem ustalenia szczegółów przyjęcia dziecka. Orzeczenie należy dostarczyć do Ośrodka osobiście, faxem lub drogą elektroniczną. Warto zapoznać się z informacjami zawartymi na naszej stronie internetowej – www.moswierzchowo.pl (niezbędne dokumenty, odzież, rzeczy, które trzeba dziecku zapewnić).

 

  • Po uzyskaniu informacji odnośnie wolnego miejsca w placówce i po uzyskaniu zgody dyrektora Ośrodka na przyjęcie syna, należy wypełnić podanie z prośbą o skierowanie dziecka do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wierzchowie Dworcu i wraz z oryginałem orzeczenia dostarczyć je do Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym w miejscu zamieszkania dziecka.

 

  • Starostwo Powiatowe właściwe ze względu na miejsce zamieszkania, po otrzymaniu zgody Starosty Powiatu Człuchowskiego, wydaje skierowanie do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wierzchowie Dworcu.

 

  • Po otrzymaniu skierowania proszę ustalić z dyrektorem Ośrodka termin przyjęcia dziecka.

Proudly created with Wix.com