top of page

Kawka Jakub

W związku z trudną sytuacją i zawieszeniem zajęć edukacyjnych będziemy prowadzić zdalne nauczanie, czyli nauczanie na odległość. Wiem, że nauczyciele z większością z Was nawiązali już kontakt. Wiem, że ósme klasy szczególnie czują powagę sytuacji i pracują systematycznie. Cieszę się bardzo, że wykazujecie się odpowiedzialnością. Zgodnie z rekomendacją Ministra Edukacji Narodowej organizujemy zajęcia edukacyjne na odległość w następującym kształcie – od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00 nauczyciele przy komputerach czekają na kontakt z Wami. W ten sposób można 03/26/2020 00:00 Adam Lissewski dfgdfgdfW związku z trudną sytuacją i zawieszeniem zajęć edukacyjnych będziemy prowadzić zdalne nauczanie, czyli nauczanie na odległość. Wiem, że nauczyciele z większością z Was nawiązali już kontakt. Wiem, że ósme klasy szczególnie czują powagę sytuacji i pracują systematycznie. Cieszę się bardzo, że wykazujecie się odpowiedzialnością. Zgodnie z rekomendacją Ministra Edukacji Narodowej organizujemy zajęcia edukacyjne na odległość w następującym kształcie – od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00 nauczyciele przy komputerach czekają na kontakt z Wami. W ten sposób można 03/26/2020 00:00 Adam Lissewski asdasdaW związku z trudną sytuacją i zawieszeniem zajęć edukacyjnych będziemy prowadzić zdalne nauczanie, czyli nauczanie na odległość. Wiem, że nauczyciele z większością z Was nawiązali już kontakt. Wiem, że ósme klasy szczególnie czują powagę sytuacji i pracują systematycznie. Cieszę się bardzo, że wykazujecie się odpowiedzialnością. Zgodnie z rekomendacją Ministra Edukacji Narodowej organizujemy zajęcia edukacyjne na odległość w następującym kształcie – od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00 nauczyciele przy komputerach czekają na kontakt z Wami. W ten sposób można 03/27/2020 00:00 Mysszka sadasdassdasdaW związku z trudną sytuacją i zawieszeniem zajęć edukacyjnych będziemy prowadzić zdalne nauczanie, czyli nauczanie na odległość. Wiem, że nauczyciele z większością z Was nawiązali już kontakt. Wiem, że ósme klasy szczególnie czują powagę sytuacji i pracują systematycznie. Cieszę się bardzo, że wykazujecie się odpowiedzialnością. Zgodnie z rekomendacją Ministra Edukacji Narodowej organizujemy zajęcia edukacyjne na odległość w następującym kształcie – od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00 nauczyciele przy komputerach czekają na kontakt z Wami. W ten sposób można 03/26/2020 00:00 Popiwicz kon zwalonyW związku z trudną sytuacją i zawieszeniem zajęć edukacyjnych będziemy prowadzić zdalne nauczanie, czyli nauczanie na odległość. Wiem, że nauczyciele z większością z Was nawiązali już kontakt. Wiem, że ósme klasy szczególnie czują powagę sytuacji i pracują systematycznie. Cieszę się bardzo, że wykazujecie się odpowiedzialnością. Zgodnie z rekomendacją Ministra Edukacji Narodowej organizujemy zajęcia edukacyjne na odległość w następującym kształcie – od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00 nauczyciak

bottom of page